Information om Covid-19 (Coronavirus)

Kära hyresgäster, besökare och kunder

Pionjären Fastighets håller sig löpande uppdaterad enligt folkhälsomyndighetens och WHOs riktlinjer kring smittspridningen av Covid-19. Med regelbunden kontakt med våra hyresgäster så håller handel och övriga verksamheter öppet på Kårbacken.

Kårbackenområdet har öppet som vanligt medan vi hänvisar alla som känner av antingen torrhosta, feber eller andningssvårigheter att stanna hemma.

Vi hoppas att nedanstående rutiner kommer hjälpa, men vi är medvetna om att ditt och mitt eget ansvar är av största vikt.

  • Tvätta händerna i minst 30 sekunder med tvål och vatten, använd även handsprit
  • Kväv hostningar och nysningar i armvecket
  • Drick inte direkt ut kranarna, använd vattenflaska
  • Känner du dig sjuk – stanna hemma

Ytterligare information finns på www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se (Vårdguiden)