Pionjären Fastighets AB i Boden
Pionjären Fastighets AB är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar lokalbestånden på Kårbacken.
Verksamt sedan 2006.

55.000 kvm fördelat på ca 40 fastigheter.

Affärsidén är förvalta och utveckla området och byggnaderna. Huvuddelen av bolagets lokalbestånd består av industri, kontor och förrådslokaler.

Idag finns fler än 100 företag representerade på området.

Kontakta Pionjären idag!